Välkommen till Förskolan Pionjären!

Pionjären är en modern förskola med rötter i en väl beprövad pedagogisk tradition. Vi finns i Årstaberg och i Vårberg i Stockholm. Vårt arbetssätt är inspirerat av Reggio Emilias filosofi. Det innebär att vår förskola grundar sig i synen på att alla barn föds kompetenta och intelligenta med drivkraft att vilja upptäcka och utforska sin omvärld. Vårt uppdrag är att fylla ditt barns ryggsäck med förutsättningar och verktyg för att ta sig an det föränderliga, globala samhällets möjligheter.

I praktiken innebär vardagen på Pionjären att vi erbjuder dig och ditt barn en trygg daglig omsorg och samtidigt lägger grunden för ett aktivt och livslångt lärande. Förskolans uppdrag är att förbereda ditt barn för ett gott liv som fullvärdig samhällsmedborgare. På vägen dit möter du och ditt barn engagerade, kompetenta och erfarna pedagoger med ambitionen att Förskolan Pionjären ska göra skillnad i ditt barns liv. Som ständiga ledord har vi formulerat vårt motto: Låt stjärnorna i barnens ögon lysa.

Välkommen till oss!