VÅR HUVUDMAN

Om fristående förskola och huvudman

Vem/vilka äger förskolan Pionjären?

Pionjären ägs av People Productions AB som är enskild huvudman för förskolan. People Productions AB driver sedan 1999 Lärarförmedlarna; ett rekryterings- och bemanningsföretag specialiserat på personal till förskola och skola. Lärarförmedlarna är idag marknadsledande och kunderna är framförallt kommuner i Stockholms län. Läs mer på Lärarförmedlarnas hemsida.

Vad gör en huvudman?

Idag finns både kommunala förskolor (kommunala huvudmän) och fristående förskolor (enskilda huvudmän). Fristående förskolor kan till exempel drivas som föräldrakooperativ eller personalkooperativ av en stiftelse eller ett aktiebolag. Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds plats. Kommunerna godkänner fristående förskolor och ansvarar också för att kontrollera att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. För fristående förskolor gäller samma regler som för kommunala förskolor.

Varför startar vi förskolan Pionjären?

Sedan 1999 har vi drivit Lärarförmedlarna; rekryterings- och bemanningsföretag inom pedagogik. Under dessa år har vi varit leverantör till ett stort antal kommuner, bl.a. Stockholms stad. Vi har genom åren anställt ett stort antal lärare och pedagoger och sett hur kompetenta engagerade pedagoger verkligen kan göra skillnad. Vi tycker att Sverige idag har fantastiska förskolor – men vi är samtidigt övertygade om att dagens samhälle kräver att Sverige blir bäst i världen på att förbereda våra barn för framtiden. Där vill vi göra skillnad – i vardagen på förskolan Pionjären. Tillsammans med våra medgrundare Alexandra Franzén, Nina Hedman och Claes Franzén driver vi Pionjären.

Vad händer med förskolans vinst?

Att ett företag genererar vinst är normalt ett tecken på sunda finanser och är också i enlighet med de krav som både den svenska aktiebolagslagen och Stockholms stad ställer på oss som entreprenörer. Om förskolan Pionjären genererar vinst kommer vinsten tillsvidare att återinvesteras i verksamheten.