VÅR VERKSAMHET

Att arbeta i förskolan innebär att vara i ständig förändring. Och precis så uppmuntrar filosofin inom Reggio Emilia oss att tänka. Hos oss arbetar medvetna engagerade pedagoger – med barnets alla möjligheter som utgångspunkt. Som ständiga ledord har vi därför formulerat vårt motto: Låt stjärnorna i barnens ögon lysa.  På Pionjären tar vi vår utgångspunkt i följande 5 grundstenar:

1. En modern pedagogik

Den pedagogiska verksamheten i förskolan ska anpassas och förändras i takt med det övriga samhället.  Idag utvecklas samhället snabbare än någonsin tidigare.  Vi tror på vikten av att barnet möts av medvetna pedagoger som tror på barnets möjligheter – och kompetens samt dess starka inneboende drivkraft att utforska världen.  Vi vill fylla varje barns ryggsäck med förutsättningar och redskap för att ta sig an det föränderliga, globala samhällets möjligheter och utmaningar.

2. Medvetna, engagerade och medforskande pedagoger

I strävan att alla Pionjärens barn ska nå sin fulla potential är våra medarbetare vårt viktigaste verktyg. Därför söker vi aktivt efter medarbetare med både relevant utbildning, erfarenhet och höga ambitioner.  Vi tror nämligen att personal som trivs på sin arbetsplats och delar en gemensam pedagogisk agenda gör skillnad. Och när det gäller frågan om personalförsörjning vilar vi på en gedigen grund. Vår huvudman People Productions har genom sin huvudverksamhet Lärarförmedlarna, mer än 13 års erfarenhet av att framgångsrikt driva rekryterings- och bemanningsföretag inom förskola och skola.  Genom Lärarförmedlarna kan vi både rekrytera personal till den fasta verksamheten och få hjälp med vikarier vid behov.

3. En trygg daglig verksamhet, med aktiviteter där barnen utmanas och utvecklas

Verksamheten på vår förskola ska ha sin utgångspunkt i barnets intressen. Det ger förutsättningar till aktivt lärande, tillsammans med andra barn och medvetna pedagoger – i en trygg, rolig och lekfull miljö. I Reggio Emilia filosofin talas det om “Miljön som den tredje pedagogen”. Med det menas att miljön kring barnet ska vara så pedagogiskt upplagd som möjligt. Barnet ska på egen hand kunna använda sig av det material som finns på förskolan, och på sina egna villkor.

4. En varm och trivsam miljö där föräldrar alltid är välkomna

På Pionjären är det både vårt uppdrag och vår ambition, att skapa en gemenskap på förskolan, som omfattar både barn, personal och föräldrar.  För att vi som förskola ska lyckas med vår uppgift tror vi att det är viktigt att samverka med dig som förälder.  Därför vill vi skapa en varm och trivsam miljö där du som förälder alltid är välkommen. Vi vill att Pionjären ska kännas öppet och tillgängligt, och att ditt barn och du är viktigast i vår verksamhet.

5. Väl fungerande kommunikationsflöde mellan förskola och hem

För att lyckas i vårt uppdrag att samverka med dig som är förälder, tror vi att ett väl fungerande, modernt och effektivt kommunikationsflöde mellan förskolan och hemmet är en förutsättning. Det ska vara enkelt att ha en nära dialog med oss. Därför är vi måna om att erbjuda flera och olika forum för information och kommunikation.  Här är några exempel;

Dagliga avstämningar
Utvecklingssamtal
Föräldramöten
Samverkans-/föräldraråd
Veckobrev
E-post
Hemsida