FÖRÄLDRASAMVERKAN

På Pionjären är det både vårt uppdrag och vår ambition, att skapa en gemenskap på förskolan som omfattar både barn, personal och föräldrar.  För att vi som förskola ska lyckas med vår uppgift, tror vi att det är viktigt att samverka med dig som förälder.  Därför vill vi skapa en varm och trivsam miljö där du som förälder alltid är välkommen. Vi vill att Pionjären ska kännas öppet och tillgängligt, och att du ska känna att ditt barn och du är viktigast i vår verksamhet.

För att lyckas i vårt uppdrag att samverka med dig som är förälder, tror vi att ett väl fungerande, modernt och effektivt kommunikationsflöde mellan förskolan och hemmet är en förutsättning. Det ska vara enkelt att ha en nära dialog med oss. Därför är vi måna om att erbjuda flera och olika forum för information och kommunikation.  Här är några exempel;

•    Dagliga avstämningar
•    Utvecklingssamtal
•    Föräldramöten
•    Samverkans-/föräldraråd
•    Veckobrev
•    E-post
•    Hemsida