SÅ HÄR STÄLLER DU DIG I KÖ

Så här anmäler du ditt barn till Förskolan Pionjären

Stockholms stad har ett gemensamt ansökningssystem för att söka plats i fristående (privat) pedagogisk verksamhet.

Du som vårdnadshavare kan välja totalt fem pedagogiska verksamheter via e-tjänsten ”Min barnomsorg”.

Ansök till Förskolan Pionjärens kö via ”Min barnomsorg” på www.stockholm.se och följ instruktionerna (du behöver e-legitimation).

Både Förskolan Pionjären Vårberg och Förskolan Pionjären Årstaberg är ansluten till Stockholm stads gemensamma kö.

På vår förskola är alla välkomna oberoende av barn eller föräldrarnas etniska tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, kön och kulturell och social bakgrund.

Ansökan om plats på förskolan Pionjären görs via Stockholm stads gemensamma ansökningssystem på www.stockholm.se. Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag och vi tar emot barn från 12 månaders ålder. Om ansökan om förskoleplats inkommer tidigare blir ködatumet ändå barnets sexmånadersdag.

Förskolan Pionjären Årstabergs köregler

Finns på Stockholms stads hemsida, klicka här!

Förskolan Pionjären Vårbergs köregler

Intagningsregler

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande ordning:

  1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling enligt skollagen (kapitel 8, paragraf 9).
  2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
  3. Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

 

Du får ange fem önskemål på ansökan. Vid placering tas så långt som möjligt hänsyn till dina önskemål. Kommunala och enskilt drivna förskolor som är med i det gemensamma kösystemet omfattas av samma regler. Övriga fristående förskolor kan ha egna intagningsregler.

Din kösiffra är preliminär

Den kösiffra du kan se till en förskola du har sökt är preliminär. Den påverkas av att syskon och barn i behov av särskilt stöd får förtur till plats. Annat som påverkar är att barn kan stå i kö till fem olika förskolor och får stå kvar i kö till högre rangordnat alternativ när de erbjuds plats.

Läs mer om Stockholms stads köregler här!