VÅRA MEDARBETARE

I vår strävan att Pionjärens barn ska nå sin fulla potential är medarbetarna vårt viktigaste verktyg. För att nå dit söker vi aktivt medarbetare som delar vår syn på både pedagogik och praktiskt genomförande. Även här inspireras vi av Reggio Emilias filosofi. Vi tror nämligen att människor både kan och vill utvecklas i takt med omvärldens förändringar och utmaningar. Och att medarbetare som trivs på sin arbetsplats och delar en gemensam pedagogisk agenda gör skillnad.

Därför lägger vi stor vikt vid en kvalificerad rekryteringsprocess där vi får medarbetare med både relevant utbildning, erfarenhet och höga ambitioner. Och när det gäller frågan om personalförsörjning vilar vi på en gedigen grund. Vår huvudman har i rekryterings- och bemanningsföretaget Lärarförmedlarna framgångsrikt bemannat förskola och skola sedan 1999. Genom Lärarförmedlarna kan vi både rekrytera personal och få hjälp med vikarier vid behov.