VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vid vilken ålder kan barnet börja i förskolan?

Du har rätt till barnomsorgsplats när ditt barn har fyllt ett år.

Har syskon förtur?

Ja, syskon har förtur. Syskonförturen omfattar barn boende i samma hushåll. Vi kan dock inte garantera att syskon får plats på samma förskola.

Erbjuder ni öppet hus & visningar?

Några gånger per år har vi visningar av förskolan. Information om dessa tillfällen annonseras här på hemsidan.

Inskolning  – hur fungerar det?

På Pionjären arbetar vi med s.k. föräldraaktiv inskolning. Det innebär att föräldern (eller annan anhörig) är tillsammans med barnet på förskolan under några dagar vid inskolningen. Under dessa dagar deltar du i verksamheten och i gruppens rutiner. På så sätt får du en inblick i vårt arbetssätt, våra rutiner och aktiviteter. Det brukar leda till en bra start till en trygg vistelse för barnet på förskolan.

Hur lång är uppsägningstiden?

Uppsägningstiden av förskoleplatsen är en månad. Uppsägning görs på min barnomsorg på Stockholms stads webbplats.

Vem vänder jag mig till om mitt barn har särskilda behov?

Om ditt barn ännu inte har fått plats i förskolan, ska du kontakta din stadsdelsförvaltning. Om ditt barn redan har placering i förskolan ska du prata med ansvarig förskolechef.

Vårt barn bor växelvis hos båda föräldrarna. Vem ska betala barnomsorgsräkningen?

Det hushåll där barnet är folkbokfört ska betala barnomsorgsavgiften. Om föräldrarna vill dela på kostnaden får de göra upp detta sinsemellan.