VÅR PEDAGOGIK

Bild på flickor och förstoringglas

I Sverige har vi en lång och framgångsrik förskoletradition. I över 40 år har vi haft en utvecklad förskola med ett tydligt pedagogiskt uppdrag, och som leds av kompetenta högskoleutbildade lärare. På Pionjären tar vi avstamp i den traditionen. Dessutom har vi valt att låta vårt uppdrag präglas av en av de viktigaste pedagogiska inriktningarna i modern tid – den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia i Italien.

Vad är Reggio Emilia?

Reggio Emilia är en stad i Italien som blivit ett begrepp för den pedagogiska filosofi som grundlades efter andra världskriget och sen dess har utvecklats i de kommunala förskolorna där. Ett Reggio Emilia-inspirerat arbetssätt, är djupt förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter och en övertygelse om att alla barn föds kompetenta, intelligenta och med en stark drivkraft att utforska sin omvärld. I Reggio Emilia betonar man en demokratisk värdegrund och strävar efter att utveckla varje barns kompetens, kritiska tänkande, individualitet och konstnärliga uttryck.

Vardagen i förskolan

Verksamheten i en Reggio Emilia-inspirerad förskola formas och förändras hela tiden utifrån barnets behov, intresse och nyfikenhet. Barnet uppmuntras att med hjälp av alla sina sinnen och hundra språk utforska omvärlden. Det kompetenta barnet står i fokus och ses som ett barn som kan, vill och får möjlighet att prova själv. Alla personer som finns runt barnet är viktigt för lärandet; pedagoger, föräldrar och andra samhällsmedborgare måste ständigt sträva efter att förstå och se det kompetenta barnet. Filosofin inom Reggio Emilia finns inte nedtecknad som en manual eller instruktion. Istället hålls den levande genom ett ständigt ut- och medforskande förhållningssätt.