VID SJUKT BARN

Här följer våra riktlinjer vid sjukt barn.

När ditt barn blir sjukt

Om ditt barn blir sjukt ringer du och meddelar oss före kl 08.00 på morgonen per telefon eller sms till hemvisten där ditt barn går.

Efter sjukdom

Ring förskolan dagen innan ditt barn kommer tillbaka.

Vanliga sjukdomstillstånd:

Vid förkylning

ska barnet vara hemma:
•    om allmäntillståndet är så dåligt att barnet inte orkar delta i förskolans aktiviteter.

Vid feber

ska barnet vara hemma:
•    om barnet har feber samt en feberfri dag.

Vid diarré och kräkning:

•    ska barnet vara hemma i 48 timmar efter att diarréerna och kräkningarna har upphört.

Vid barns medicinering:

•    Vid behandling med antibiotika får barnet gå till förskolan när allmäntillståndet är gott.
•    Mediciner ges hemma av föräldrar. Personalen på förskolan ger normalt inte mediciner eller läkemedel.

Övriga sjukdomar

För information om andra sjukdomar se förskolan Pionjärens riktlinjer vid sjukdom. Riktlinjerna delas ut till föräldrar vid inskolning och finns tillgänglig på förskolan.