ARBETA PÅ PIONJÄREN

Är du nyfiken på Förskolan Pionjären? Hör gärna av dig till oss! Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med engagerade och kompetenta pedagoger som delar vår syn på uppdraget i förskolan.

Våra värderingar

I vår strävan att Pionjärens barn ska nå sin fulla potential är våra medarbetare vårt viktigaste verktyg. För att nå dit söker vi dig som delar vår syn på både pedagogik och praktiskt genomförande. Även här inspireras vi av Reggio Emilias filosofi. Vi tror nämligen att människor både kan och vill utvecklas i takt med omvärldens förändringar och utmaningar. Och att medarbetare som trivs på sin arbetsplats och delar en gemensam pedagogisk agenda gör skillnad.

Om rekrytering på Pionjären

På Pionjären är vårt uppdrag tydligt. Vi ska ge våra barn de allra bästa förutsättningar att möta framtiden. Därför lägger vi stor vikt vid en kvalificerad rekryteringsprocess där vi får medarbetare med både relevant utbildning, erfarenhet och höga ambitioner. Det svarar mot kraven i både styrdokumenten och omvärlden.

Och när det gäller frågan om personalförsörjning vilar vi på en gedigen grund. Vår huvudman People Productions har genom sin huvudverksamhet Lärarförmedlarna, mer än 13 års erfarenhet av att framgångsrikt driva rekryterings- och bemanningsföretag inom förskola och skola. Genom Lärarförmedlarna kan vi både rekrytera personal och få hjälp med vikarier vid behov.

Klicka här för att komma till våra lediga tjänster.