SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Har du synpunkter angående verksamheten på Förskolan Pionjären?

Vi vill att du alltid ska känna dig välkommen att framföra synpunkter till oss. För att underlätta en ständig dialog om stort och smått erbjuder vi flera forum för kommunikation, som möten, avstämningar, e-post m.m. Du kan också använda detta formulär för att kommunicera med oss: