VÅRA STYRDOKUMENT

Förskolan Pionjärens drivs med inspiration från Reggio Emilias filosofi samt i enlighet med Stockholms stads riktlinjer för fristående förskola och enligt följande övriga styrdokument:

• Läroplanen för förskolan 1998, reviderad 2010
• Skollagen
• Pionjärens verksamhetsplan och likabehandlingsplan samt övriga planer och policys
• Skolverkets allmänna råd för kvalité i förskolan
• FN:s konvention om barns rättigheter
• Stockholms stads förskoleplan

Vill du veta mer om vilka regler och förordningar som styr Förskolan Pionjären?
Då kan vi tipsa om följande webbplatser och länkar;

Skolverket om lagar och regler

Stockholms stad om förskola

Stockholms stad om fristående förskolor

Friskolornas Riksförbund

FN/Unicef